Serveis

Legalització i tramitació d’obertura d’activitats i llicències ambientals.

Legalització d’instal·lacions elèctriques de baixa i alta tensió.


Legalització d’instal·lacions de gas, productes petrolífers, i d'instal·lacions de calefacció i ACS. 

Legalització d’instal·lacions d’aire comprimit, calderes de vapor i oli tèrmic, i aparells de pressió en general.


Legalització d’instal·lacions frigorífiques, tant per cambres de conservació i/o congelació, com en les que intervenen processos industrials.

Legalització i tramitació de llicències d’obres, tant en la construcció de naus industrials com en reformes de locals.

Assessorament, confecció informes i certificats tècnics, inspecció d'instal·lacions, tramitació registres industrials i agroalimentaris etc.